ก.พ. 21

 

 

fit2

 

 

STUDY IN JAPAN

 Fukuoka Institute of Technology

 

 

สำนักงาน FBK (FIT Bangkok Office at KMITL) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Fukuoka Institute of Technology(FIT) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ ณ FIT รุ่นที่ 8 ประจำปี 2017

 

 

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่ Fukuoka Institute of Technology(FIT) ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักงาน FBK ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษา เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานจะดำเนินการติดต่อประสานให้แก่นักศึกษาในการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ ณ FIT

 

 

 

 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2560
 
 
พิเศษ !! นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 50 % ตลอดการศึกษา
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม Click –> http://fbkkmitl.wixsite.com/fbkbkk
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: สำนักงาน FBK สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อาคารพลาซ่า ใกล้ธนาคารกรุงไทย)
(นางสาวนงนุท รอดจินดา)โทรศัพท์ 02-329-8140 โทรศัพท์สายใน 3841 
หรือติดต่อฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ตึกอธิการบดีชั้น 8 )

 

ก.ย. 26

ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบินของสำนักงาน FBK  สำหรับการเดินทางไป Study tour ของนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ (FIT) รุ่นที่ 7

 

http://161.246.34.138/personal/wp-content/uploads/2016/09/cost.pdf

พ.ย. 20

 

  STUDY IN JAPAN……

Fukuoka Institute of Technology

ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท

 

   สำนักงาน FBK (FIT Bangkok Office at KMITL) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Fukuoka Institute of Technology(FIT) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ ณ FIT รุ่นที่ 7 ประจำปี 2016 

 

   

 เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่ Fukuoka Institute of Technology(FIT) ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักงาน FBK ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษา เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานจะดำเนินการติดต่อประสานให้แก่นักศึกษาในการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ ณ FIT

 

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2559
 
 
พิเศษ !! นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 50 % ตลอดการศึกษา
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: สำนักงาน FBK สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(นางสาวนงนุท รอดจินดา)โทรศัพท์ 02-329-8140 โทรศัพท์สายใน 3841 
มือถือ 087-015-4440 Email: krnongno@staff.kmitl.ac.th

 

Website:  www.fit.ac.jp/en 

ธ.ค. 02

เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 6

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการรับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 9 เดือน ที่สำนักงาน FBK (FIT Bangkok Office at KMITL) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว

♦  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2558  ค่าเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ KMITL  2 ภาคการศึกษารวม 130,000 บาท

    (ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ ญี่ปุ่น , ค่าที่พักในการเดินทางไป Study Tour ประมาณ 1 สัปดาห์ที่ประเทศญี่ปุ่น)

♦  นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ส่วนลดค่าเล่าเรียนที่ FIT 50%

• ติดต่อสอบถาม: โทร. 086-095-9342  Email: krnongno@kmitl.ac.th (คุณนงนุท) •

Website: www.fit.ac.jp/en

ธ.ค. 26
 เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 5 

 

 

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการรับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 9 เดือน ที่สำนักงาน FBK (FIT Bangkok Office at KMITL) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว

►เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2557  ค่าเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ KMITL  2 ภาคการศึกษารวม 130,000 บาท

►(ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ ญี่ปุ่น , ค่าที่พักในการเดินทางไป Study Tour ประมาณ 1 สัปดาห์ที่ประเทศญี่ปุ่น)

►นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ส่วนลดค่าเล่าเรียนที่ FIT 50%

Website: www.fit.ac.jp/en

ส.ค. 23

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ร่วมกับ

สถาบันเทคโนโลยีฟุคุโอกะ (FIT) ประเทศญี่ปุ่น

จัดคอนเสิร์ต ออร์เคสตรา เทิดพระเกียรติ "80 พรรษา มหาราชินี"

เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555

เวลา 20.00 – 22.00 น.       ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

*****ผู้สนใจติดต่อขอบัตร/สำรองที่นั่ง ได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี โทร.3172*****

พ.ค. 31

 

 

FIT2

 FIT3

 

 

 

 

    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ท่านนายกสภาสถาบัน และ อธิการบดี ได้เดินทางไปราชการ ที่ สถาบันเทคโนโลยีฟุคุโอกะ (FIT: Fukuoka Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ในโอกาสนี้ ไปเยี่ยมชมกิจการความก้าวหน้าทางการศึกษา/วิจัย และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ ของทั้งสองสถาบัน นอกจากนั้น ได้พบกับนักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบัน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท/เอก และศึกษาดูงานที่ FIT พร้อมกับการให้โอวาท

      การไปครั้งนี้ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความยั่งยืนตลอดไป ได้มีการสรุปที่จะมีกิจกรรมความร่วมมือมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีการเชิญวงออเครสต้านักศึกษาของ FIT ซึ่งได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของการแข่งขันทั่วประเทศญี่ปุ่น มาแสดงที่ประเทศไทย ณ โรงละครแห่งชาติ    ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ       โดยสถาบันฯ และ FIT จะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ในการนี้จะมีนักศึกษาวงออเครสต้า จำนวน ๕๐ คน และ ผู้บริหารระดับสูงของ FIT เดินทางมาเพื่อร่วมงานนี้

FIT1

พ.ค. 11

สำนักงานFBK ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 (กลุ่มที่ 2 )โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5 คน

 

ในการนี้สำนักงานFBK ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 ดังนี้

 

1. นาย ธนากร  สวัสดิไชย

2. นางสาว ณัฏฐา  ตระการอุดมสุข

3. นาย วิวัฒน์  ตันติสวัสดิ์

4. นาย ศรายุทธ  ป้องก่าน

5. นางสาว ณัฐธิดา  ลีเมฆานนท์

 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 และส่งหลักฐานมาที่ kslalita@kmitl.ac.th หรือแฟกซ์เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนมาที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี หมายเลข 02-3298140 และให้แจ้งความประสงค์ในการจัดซื้อตำราเรียน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

เม.ย. 25

 

สำนักงานFBK ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 เมษายน  2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5 คน
 
ในการนี้สำนักงานFBK ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 ดังนี้

1. นายวฑัญ  จั่นเพชร
2. นางสาวณัฐพร  น้อยธง
3. นายวรุตม์  อัศวตรีรัตนกุล
4. นางสาวศุภัชฌา  ภู่จีนาพันธุ์
5. นางสาวศรัญญา  ประสานทรัพย์
 

 

 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 และส่งหลักฐานมาที่ kslalita@kmitl.ac.th หรือแฟกซ์เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนมาที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี หมายเลข 02-3298140 และให้แจ้งความประสงค์ในการจัดซื้อตำราเรียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2555
preload preload preload