มี.ค. 19

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555  ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา FBK รุ่นที่ 2 ที่จบการศึกษาการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ KMITL และไปศึกษาต่อระดับปริญญโทที่มหาวิทยาลัยFukuoka 

 DSC01798

ธ.ค. 22

  เปิดรับสมัคร FBK รุ่นที่ 3  สำหรับผู้ที่สนใจไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

ระดับปริญญาโท และ ปริญญาตรี ที่ประเทศญี่ปุ่น  

ผู้ได้รับการตัดเลือกได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 50 % ทุกคน

 DSC00417

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

Download  ใบสมัคร  Application form   และ  studyplan

สอบถามข้อมูล ได้ที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์   02-329-8140

 

 

ธ.ค. 07

วันที่ 2 ตุลาคม 54 – 9 ตุลาคม 54 

นักศึกษารุ่น 2 ไปทัศนศึกษาที่ มหาวิทยาลัย Fukuoka  ประเทศญี่ปุ่น

 

                   

preload preload preload