เปิดรับสมัคร FBK รุ่นที่ 3 ประกาศผลสอบโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3
มี.ค. 19

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555  ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา FBK รุ่นที่ 2 ที่จบการศึกษาการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ KMITL และไปศึกษาต่อระดับปริญญโทที่มหาวิทยาลัยFukuoka 

 DSC01798

Leave a Reply

preload preload preload