ประกาศผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 (กลุ่มที่ 2 ) ขอเชิญชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ “80 พรรษา มหาราชินี”
พ.ค. 31

 

 

FIT2

 FIT3

 

 

 

 

    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ท่านนายกสภาสถาบัน และ อธิการบดี ได้เดินทางไปราชการ ที่ สถาบันเทคโนโลยีฟุคุโอกะ (FIT: Fukuoka Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ในโอกาสนี้ ไปเยี่ยมชมกิจการความก้าวหน้าทางการศึกษา/วิจัย และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ ของทั้งสองสถาบัน นอกจากนั้น ได้พบกับนักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบัน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท/เอก และศึกษาดูงานที่ FIT พร้อมกับการให้โอวาท

      การไปครั้งนี้ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความยั่งยืนตลอดไป ได้มีการสรุปที่จะมีกิจกรรมความร่วมมือมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีการเชิญวงออเครสต้านักศึกษาของ FIT ซึ่งได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของการแข่งขันทั่วประเทศญี่ปุ่น มาแสดงที่ประเทศไทย ณ โรงละครแห่งชาติ    ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ       โดยสถาบันฯ และ FIT จะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ในการนี้จะมีนักศึกษาวงออเครสต้า จำนวน ๕๐ คน และ ผู้บริหารระดับสูงของ FIT เดินทางมาเพื่อร่วมงานนี้

FIT1

Leave a Reply

preload preload preload