ผู้บริหาร สจล. เยี่ยมชม Fukuoka Institute of Technology (FIT) สำนักงาน FBK สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 5
ส.ค. 23

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ร่วมกับ

สถาบันเทคโนโลยีฟุคุโอกะ (FIT) ประเทศญี่ปุ่น

จัดคอนเสิร์ต ออร์เคสตรา เทิดพระเกียรติ "80 พรรษา มหาราชินี"

เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555

เวลา 20.00 – 22.00 น.       ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

*****ผู้สนใจติดต่อขอบัตร/สำรองที่นั่ง ได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี โทร.3172*****

Leave a Reply

preload preload preload