สำนักงาน FBK เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 6 ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบิน (สำนักงานFBK)
พ.ย. 20

 

  STUDY IN JAPAN……

Fukuoka Institute of Technology

ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท

 

   สำนักงาน FBK (FIT Bangkok Office at KMITL) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Fukuoka Institute of Technology(FIT) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ ณ FIT รุ่นที่ 7 ประจำปี 2016 

 

   

 เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่ Fukuoka Institute of Technology(FIT) ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักงาน FBK ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษา เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานจะดำเนินการติดต่อประสานให้แก่นักศึกษาในการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ ณ FIT

 

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2559
 
 
พิเศษ !! นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 50 % ตลอดการศึกษา
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: สำนักงาน FBK สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(นางสาวนงนุท รอดจินดา)โทรศัพท์ 02-329-8140 โทรศัพท์สายใน 3841 
มือถือ 087-015-4440 Email: krnongno@staff.kmitl.ac.th

 

Website:  www.fit.ac.jp/en 

Leave a Reply

preload preload preload