เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 7 ประจำปี 2016 แล้ววันนี้!! เปิดรับสมัครรุ่นที่ 8 แล้ววันนี้!!
ก.ย. 26

ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบินของสำนักงาน FBK  สำหรับการเดินทางไป Study tour ของนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ (FIT) รุ่นที่ 7

 

http://161.246.34.138/personal/wp-content/uploads/2016/09/cost.pdf

Leave a Reply

preload preload preload