ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบิน (สำนักงานFBK)
ก.พ. 21

 

 

fit2

 

 

STUDY IN JAPAN

 Fukuoka Institute of Technology

 

 

สำนักงาน FBK (FIT Bangkok Office at KMITL) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Fukuoka Institute of Technology(FIT) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ ณ FIT รุ่นที่ 8 ประจำปี 2017

 

 

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่ Fukuoka Institute of Technology(FIT) ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักงาน FBK ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษา เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานจะดำเนินการติดต่อประสานให้แก่นักศึกษาในการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ ณ FIT

 

 

 

 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2560
 
 
พิเศษ !! นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 50 % ตลอดการศึกษา
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม Click –> http://fbkkmitl.wixsite.com/fbkbkk
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: สำนักงาน FBK สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อาคารพลาซ่า ใกล้ธนาคารกรุงไทย)
(นางสาวนงนุท รอดจินดา)โทรศัพท์ 02-329-8140 โทรศัพท์สายใน 3841 
หรือติดต่อฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ตึกอธิการบดีชั้น 8 )

 

Leave a Reply

preload preload preload