ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี/โท ณ FIT

 ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีที่ Fukuoka Institute of Technology(FIT)

นักศึกษาที่ผ่านการสอบเข้า(รอบที่ 2) เพื่อศึกษาต่อที่ FIT จะได้รับสิทธิพิเศษในการลดค่าเล่าเรียน 50%

 

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ FIT  รับทุนการศึกษา 50%

 

ปี ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าธรรมเนียม ค่าห้องสมุด ค่าสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมต่อปี(YEN)
1
220,000 
110,000
 780,000 
390,000
250,000
88,000
10,000
19,000
61,300
928,300
2
-
390,000
250,000
88,000
10,000
19,000
61,300
818,300
3
 
390,000
250,000
88,000
10,000
19,000
61,300
818,300
4
 
390,000
250,000
88,000
10,000
19,000
61,300
818,300

  

ค่าใช้จ่ายรวมปริญญาตรี 3,383,200 YEN

 

 

 

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ FIT รับทุนการศึกษา 50%

 

ปี ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าธรรมเนียม ค่าห้องสมุด ค่าประกัน รวมต่อปี (YEN)
1
150,000
520,000

260,000
170,000
62,000
20,000
1,750
663,750
2
-
 
170,000
62,000
20,000
-
512,000

  

ค่าใช้จ่ายรวมปริญญาโท 1,175,750 YEN

 

 

 

ค่าเล่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (KMITL)

 

ค่าเล่าเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Course)

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก(รอบที่ 1) เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ ณ Fukuoka Institute of Technology(FIT) จะได้เรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 9 เดือน (มิ.ย. – ก.พ.) รวมเป็น 2 ภาคเรียน

   

 
 ภาคเรียนที่ 1 
 
ค่าใช้จ่าย: 75,000 บาท
  
ภาคเรียนที่ 2  
 
ค่าใช้จ่าย: 55,000 บาท
  

รวมค่าใช้จ่าย   130,000 บาท

**พร้อมเดินทาง study tour ณ FIT ประเทศญี่ปุ่น 1 สัปดาห์
เปิดการเรียนการสอนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 – 16.30 น.
 

  นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 
                        – ค่าเอกสาร/ตำรา 1,500 บาท/เทอม
                              (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
                        – ค่าธรรมเนียม VISA
                        – ค่าธรรมเนียม Passport
                        – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

 


 

 


 

 

 

 

preload preload preload