ธ.ค. 22

  เปิดรับสมัคร FBK รุ่นที่ 3  สำหรับผู้ที่สนใจไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

ระดับปริญญาโท และ ปริญญาตรี ที่ประเทศญี่ปุ่น  

ผู้ได้รับการตัดเลือกได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 50 % ทุกคน

 DSC00417

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

Download  ใบสมัคร  Application form   และ  studyplan

สอบถามข้อมูล ได้ที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์   02-329-8140

 

 

ธ.ค. 07

วันที่ 2 ตุลาคม 54 – 9 ตุลาคม 54 

นักศึกษารุ่น 2 ไปทัศนศึกษาที่ มหาวิทยาลัย Fukuoka  ประเทศญี่ปุ่น

 

                   

ธ.ค. 06

 title

m_new2โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
ที่ Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

  Fukuoka Institute of Technology รับสมัครนักศึกษา
มีสิทธิ์ได้ทุนทุกคน
 

      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับFukuoka Institute of Technology (FIT) ประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนโครงการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ Fukuoka Institute of Technology ในปีแรกศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2 ภาคเรียน ที่ สจล. เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะเข้าศึกษาต่อ ณ Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับทุนลดค่าเล่าเรียน 50 % 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก)   

 

 

 

   

 

 

 Download ใบสมัคร คลิ๊ก  Application form  และ study plan

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณชุติมา  02-329-8140,  02-329-8267 

 e-mail : kochutim@kmitl.ac.th

preload preload preload