คลังเก็บ

คลังเก็บสำหรับหมวดหมู่ ‘ข่าวประชาสัมพันธ์’

สำนักงานโตไก สจล. รับสมัครนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 21

กรกฎาคม 4th, 2014 admin ไม่มีความเห็น

 shonan

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น (Tokai University) เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก โดยในปีแรกศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลา 6 เดือนแรกศึกษาที่ สจล. ระยะเวลา 6 เดือนหลัง ที่มหาวิทยาลัยโตไก) เมื่อเรียนจบหลักสูตร 1 ปี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก   ณ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  มี 8 วิทยาเขต 19 คณะ และ 80 ภาควิชา มีทั้งระดับปริญญาตรี(ธรรมดา) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  นักศึกษาวิจัย ปริญญาโท ปริญญาเอก มีโรงเรียนสอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และสามารถ สอบเข้าได้โดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโตไก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโตไก ยังมีระบบการลดค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาต่าง ๆ มากมาย
         เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง  สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานโตไก ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  Tel : 02-329-8158 , 02-329-8140  หรือสำนักงานโตไก อาคารฟิโก้เพลส 02-661-7161
 

Japan

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 15

กรกฎาคม 24th, 2012 admin ไม่มีความเห็น

lnterview TAOK15

 สำนักงานโตไก ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 15 โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 กันยายน 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 11 คน

ในการนี้สำนักงานโตไกขอแจ้ง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 15 ดังนี้ 

 1. นางสาวสุวิดา ศรีแสงฉาย

2. นางสาววันศนิ กระจ่างยุทธ

3. นางสาวจณิสตา อนันต์ตระการกิจ

4. นางสาวอารีวร พุฒิเสถียร

5. นายชลวิช นิยมไวทยะ

6. นายสุทธิศักดิ์ ศรีคงศรี

7. นางสาวจงดี ยิ่งวิริยะ

8. นางสาวภูษณิศา อยู่เย็น

9. นายสมาน ศรีสะอาด

10. นางสาวสุพรรณี ศรีสะอาด

11. นายพิพัฒน์ จรัสศรีสกุล

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2555 (กรุณาอย่าโอนภายค่าเรียนในเดือนกันยายน เนื่องจากจะมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ) และScanส่งเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนมาที่ E-mail : htomita@tokai.ac.jp

และให้แจ้งความประสงค์ในการจัดซื้อตำราเรียนกับทางสำนักงานโตไก ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2555

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ประกาศผลสอบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 14

เมษายน 3rd, 2012 admin ไม่มีความเห็น

สำนักงานโตไก ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 14 โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 12 คน

125875[1]

 

( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก)

 

สำนักงานโตไก สจล. เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 10

มกราคม 5th, 2010 admin ไม่มีความเห็น

    pic2

 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น (Tokai University) เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก โดยในปีแรกศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลา 6 เดือนแรกศึกษาที่ สจล. ระยะเวลา 6 เดือนหลัง ที่มหาวิทยาลัยโตไก) เมื่อเรียนจบหลักสูตร 1 ปี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก       ณ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น                 มี 8 วิทยาเขต 19 คณะ และ 80 ภาควิชา  มีทั้งระดับปริญญาตรี (ธรรมดา)  ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  นักศึกษาวิจัย ปริญญาโท  ปริญญาเอก มีโรงเรียนสอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และสามารถ สอบเข้าได้โดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโตไก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโตไก ยังมีระบบการลดค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาต่าง ๆ มากมาย
        เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานโตไก ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   Tel : 02-326-4526  www.kmitl.ac.th/tokai , http://161.246.85.157/tokai/

Download ใบสมัคร http://161.246.85.157/tokai/?attachment_id=159

มหาวิทยาลัยโตไก ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พฤศจิกายน 12th, 2009 admin ไม่มีความเห็น

DSC_0103         

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เวลา 15.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะผู้บริหารสถาบัน ฯ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

DSC_0117DSC_0115

เปิดเทอมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 9

พฤศจิกายน 12th, 2009 admin ไม่มีความเห็น

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 สำนักงานโตไก ได้เปิดเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ      รุ่นที่ 9 ขึ้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งนักเรียนจะเรียนจบเทอมแรกในเดือน มีนาคม 2553 และจะเดินทางไปเรียนต่อเทอมที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยโตไก (Tokai University) ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนเมษายน 2553

 pic2