หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 15

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 15

lnterview TAOK15

 สำนักงานโตไก ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 15 โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 กันยายน 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 11 คน

ในการนี้สำนักงานโตไกขอแจ้ง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 15 ดังนี้ 

 1. นางสาวสุวิดา ศรีแสงฉาย

2. นางสาววันศนิ กระจ่างยุทธ

3. นางสาวจณิสตา อนันต์ตระการกิจ

4. นางสาวอารีวร พุฒิเสถียร

5. นายชลวิช นิยมไวทยะ

6. นายสุทธิศักดิ์ ศรีคงศรี

7. นางสาวจงดี ยิ่งวิริยะ

8. นางสาวภูษณิศา อยู่เย็น

9. นายสมาน ศรีสะอาด

10. นางสาวสุพรรณี ศรีสะอาด

11. นายพิพัฒน์ จรัสศรีสกุล

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2555 (กรุณาอย่าโอนภายค่าเรียนในเดือนกันยายน เนื่องจากจะมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ) และScanส่งเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนมาที่ E-mail : htomita@tokai.ac.jp

และให้แจ้งความประสงค์ในการจัดซื้อตำราเรียนกับทางสำนักงานโตไก ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2555

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น
  1. ยังไม่มี trackbacks