หน้าหลัก > ข่าวด่วน, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครนักศึกษา > สำนักงานโตไก สจล. รับสมัครนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 21

สำนักงานโตไก สจล. รับสมัครนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 21

 shonan

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น (Tokai University) เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก โดยในปีแรกศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลา 6 เดือนแรกศึกษาที่ สจล. ระยะเวลา 6 เดือนหลัง ที่มหาวิทยาลัยโตไก) เมื่อเรียนจบหลักสูตร 1 ปี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก   ณ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  มี 8 วิทยาเขต 19 คณะ และ 80 ภาควิชา มีทั้งระดับปริญญาตรี(ธรรมดา) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  นักศึกษาวิจัย ปริญญาโท ปริญญาเอก มีโรงเรียนสอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และสามารถ สอบเข้าได้โดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโตไก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโตไก ยังมีระบบการลดค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาต่าง ๆ มากมาย
         เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง  สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานโตไก ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  Tel : 02-329-8158 , 02-329-8140  หรือสำนักงานโตไก อาคารฟิโก้เพลส 02-661-7161
 

Japan

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น
  1. ยังไม่มี trackbacks