หน้าหลัก > ข่าวด่วน > ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 12

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 12

PR1_2106วันที่ 9 กันยายน 2554 รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนหลักสุูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุม 703 สำนักงานอธิการบดี โดยมีคณาจารย์ของสำนักงานโตไก เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนรุ่นที่ 12 มีกำหนดการไปศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยโตไกต่อในเดือนตุลาคมนี้

 

Categories: ข่าวด่วน Tags:
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น
  1. ยังไม่มี trackbacks