หน้าหลัก > ข่าวด่วน > ประกาศผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 16

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 16

สำนักงานโตไก ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 16

โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 14 คน

ในการนี้สำนักงานโตไกขอแจ้ง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 16 ดังนี้ 

1.  นางสาวพัฒน์นรี  เผ่าศรีเจริญ

2.  นายพิศุทธิ์  เดชดำเกิงชัย

3.  นางสาวธนันต์ธรณ์  จิตต์ภักดี

4.  นางสาวเพชรงาม จูฑศรีพานิช

5.  นางสาวปาจรีย์ ชำนาญกิจ

6.  นางสาวช่อทิพ สุชโชคอำนวย

7.  นายศุภกร  กรบุญไตรทศ

8.  นายชยานันต์  งามศิริ                

9. นางสาวอิงอร ชั้นพรภักดี

10.นายปรินทร บุญยะศิริโชค

11.นางสาวพิมพ์สุภัค  เปสลาพันธ์

12.นางสาววรรณวิษา  เฮงภู่เจริญ

13.นายธีรดา  เมธีโชติเศรษฐ์

      14.นางสาวพรรณกนก  รักศรีอักษร  

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2556

และScanส่งเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนมาที่ E-mail : htomita@tokai.ac.jp

และให้แจ้งความประสงค์ในการจัดซื้อตำราเรียนกับทางสำนักงานโตไก ภายในวันที่ 26 เมษายน 2556

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2555

Categories: ข่าวด่วน Tags:
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น
  1. ยังไม่มี trackbacks