หน้าหลัก > ข่าวด่วน > โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้น

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้น

Tokai  University เปิดโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tsc.u-tokai.ac.jp/shonan/ckokusai/tiger/tcj/index.html

Japan Language&Cultue Program

Japan Language&Cultue Program2

Categories: ข่าวด่วน Tags:
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น
  1. ยังไม่มี trackbacks