หน้าหลัก > ข่าวด่วน > ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 20

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 20

 สำนักงานโตไก ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 20

โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 13 คน

ในการนี้สำนักงานโตไกขอแจ้ง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 20 ดังนี้ 

 

1.    นางสาวกมลชนก บุญอุทัย

2.    นางสาวทักษพร ลีลารุ่งโรจน์

3.    นางสาวณิฐชา ตันติสถาพร

4.    นายเกียรติศักดิ์ ตันหยงมาศ

5.    นายวัชระ ถาวรกิจพาณิช

6.    นางสาวพุทธิพร เจริญวงค์เพ็ชร์

7.    นายปวรุตม์ เสกธีระ

8.    นางสาวฐิติพร นรเศรษฐ์ภักดิ์

9.    นางสาวสุพัตรา คงอุดม

10.  นายณัฐชนนท์  รัชชปกรณ์

11.  นางสาวฌัชชา อนันต์คณาจารย์

12.  นายภาณุมาศ ไทรงาม

13.  นางสาวพัชรวรรณ ชื่นฉาย

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  10 เมษายน 2558

 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558

Categories: ข่าวด่วน Tags:
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น
  1. ยังไม่มี trackbacks