บุคลากร

 

 anantawat

รศ.ดร.อานันทวัฒน์  คุณากร
รักษาการแทนรองอธิการบดี

โทรศัพท์ภายใน : 3767             

 

e-mail : kkananta@kmitl.ac.th

 

 

wija

นางสาววิจา  ตินตะโมระ
ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ภายใน : 3098

โทรศัพท์สายตรง : 02-3298140

แฟกซ์ : 02-3298140
e-mail : 
wija.tin@gmail.com

 DSC02899

Asst. Prof. Hironaka  Tomita
ผู้ประสานงานต่างประเทศ

โทรศัพท์ภายใน : 3858

โทรศัพท์สายตรง : 02-3298158

แฟ็กซ์ : 02-3298158
e-mail :taok@ml.tokai-u.jp

 

DSCF2400

นางลลิตา  วิศิษฎอนุพงษ์
นักวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ภายใน : 3670 

โทรศัพท์สายตรง : 02-3298140

แฟกซ์ : 02-3298140
e-mail : kslalita@kmitl.ac.th

 

 DSC02898

ผศ.นิดา  ลาภศรีสวีสดิ์
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 3858

โทรศัพท์สายตรง : 02-3298158

 

 

DSC02901

Mrs. Keiko  Chaipan
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 3858 

โทรศัพท์สายตรง : 02-3298158

 

 Kimura2

Ms. Yuki  Kimura
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 3858

โทรศัพท์สายตรง : 02-3298158

 

 

No-Photo-Woman

Ms.Junko  Okubo
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 3858 

โทรศัพท์สายตรง : 02-3298158

 

 

 No-Photo-Woman

Ms. Shiro  Mizokawa
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 3858

โทรศัพท์สายตรง : 02-3298158

 

 

Kasakura2

Mr.Takahiro Kasakura
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 3858 

โทรศัพท์สายตรง : 02-3298158


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น
  1. ยังไม่มี trackbacks